KA____YO   X   F E L I C I A   F A L L E R

B R E D   N O R M

Foto: Anders Hesselman

Jag bor och är verksam i Stockholm. Jobbar för närvarande med moderelaterade projekt både som designer och stylist. Projekten genomsyras ofta av en normkreativ tematik.
Studerar för närvarande min sista termin på konstfack och ser fram emot att utveckla mitt egna varumärke. Jag ser mig själv jobba i designprojekt och i pedagogisk kursverksamhet framöver.